image graduates david-careda"השמיים הם הגבול"

"בעקבות הקורס אני חש שהכל אפשרי והשמיים הם הגבול. אפשר בקלות ובמהירות לתקן דברים.עבורי הקורס הוא שחרור העוצמה שבי. הקורס, יוסי המנחה, החומרים והמשתתפים ילוו אותי לנצח, הם חלק ממני כעת."

דוד קרדה - מאמן אישי