image graduates ziv"קרש קפיצה לעולם אחר"

"המטרות החשובות לי בקורס היו: לדעת להגדיר מטרות, להבין מה באמת חשוב לי, לקחת כלים להגשמת מטרות - כל מטרותיי הושגו במידה רבה מאוד. הקורס עבורי הוא קרש קפיצה לעולם אחר, מעבר למימד אחר ולמציאות אחרת בה אוכל לעצב בכל רגע, שנייה, דקה וכו' את המשך חיי הנפלאים העתידיים. המון תודה על כך שיש מלאכים אנושיים שנכנסים לחיי ברגעים המתאימים ועוזרים לי להגשים את החלומות הכי פרועים שלי ולהאמין כמוני שאני ראויה להם ושהם יכולים להתגשם. תודה לך יוסי , תודה לך קרולין."

זיו אלימלך - מטפלת אייפק