image graduates aviel-pinkvies"כאילו ניערתי מעלי שכבות אבק"

"המטרות שלי בקורס היו: כלים חדשים להתפתחות אישית, תובנות לעולמה של רעייתי ,וכלים להעצמת העולם העסקי - המטרות מומשו במלואן. אני מרגיש כאליו ניערתי מעלי שכבות אבק שהצטברו. אני שוב מבורך ויכול להשיג הכל."

אביאל פינקוייס - מנכ"ל חברת נציגויות