image graduates israel"השפעה רבה על ההתפתחות המקצועית שלי"

"הדברים החשובים שרציתי ולקחתי במידה רבה מהקורס הם: שיפור היכולת ליצור כימיה עם אנשים, שיפור יכולות התקשורת , מתאם: שפת הגוף, קול, מילים. ההשפעה של הקורס על ההתפתחות המקצועית שלי היא רבה. בכל הקשור למצגות בעבודה ויצירת Rapport , ובעבודה שלי
בשיווק."

ישראל כדורי - שיווק מקצועי אופטימטריה