image graduates luani"השפעה ענקית"

"ההשפעה של הקורס על חיי היא ענקית! בעקבות הקורס יש בי אמונה שהאפשרויות עבורי הן אינסופיות. הקורס העצים אצלי תכונות שכבר היו שם. מדהים אותי מה שהקורס הזה עשה לי."

לואני אידר