image graduates lior-aburman"תודה גדולה"

"המטרות החשובות לי בקורס היו: להתחבר מחדש ליכולת והעוצמה שבי, להתחבר אל השמחה והחדווה - המטרות מומשו במלואן. לפני 10 שנים חוויתי בחיי את ההתרגשות שאני חשה בימים אלו ועל כך תודה גדולה! הקורס עבורי זו בועת אור שדרכה אני חווה את העולם אחרת.

ליאור אבורמן - יוצרת התוכנית "מפתחות קסם לתקשורת"