image graduates eyal"תודה"

"הדברים החשובים שלקחתי במידה רבה מאוד מהקורס: כלים שיעזרו לי בעבודתי כמאמן, וכלי עזר אישי. אני מסיים את הקורס עם האמונה שאני יכול להגשים כל מטרה שיש לי או תהיה לי בעתיד. אני מי שאני בזכות ולא בגלל. הקורס זו חוויה המובילה לשינויים קטנים כדרך חיים. תודה!!!"

אייל סלומון - ייעוץ ושיווק פתרונות מיחשוב/מאמן אישי