image graduates michel-ben-nun"מעשיר מאוד"

"המטרות החשובות לי בקורס היו: לפתח את כישורי הקשב והתקשורת, ולהרחיב את הידע ופרקטיקה לשיפור החיים - המטרות הושגו במלואן. אחד הדברים החשובים שקלטתי בעוצמה היא האמונה שכל חלום (בר מימוש) ניתן להשגה.הקורס מעשיר מאוד בכלים הרבים, ובמיוחד ההבנה
שניתן להשתנות יחסית במהירות להשגת איכות חיים גבוהה יותר. יוסי וקרולין וכל הצוות תודה!"

מיכאל בן נון - מנהל פיתוח