image graduates hasan"חוויה מהממת"

"המטרות שלי מהקורס היו: לשפר את יכולות התקשורת שלי, להבין את עצמי ואת האחרים טוב יותר, לרכוש כלים שיעזרו להגשים את חלומותיי ולשחק את משחק החיים בצורה הטובה ביותר - המטרות מומשו והושגו במלואן.הקורס הוא חוויה מהממת אותה לא אשכח כל חיי. אני לא מבין איך אנשים מנהלים את חייהם בלי להיחשף למדע הזה. לעבור את הקורס הזה זה פשוט לשפר את איכות החיים בצורה מדהימה."

סמיר חסאן