image graduates tirza-carmi"חוויה ענקית"

"המטרות החשובות לי בקורס היו: כלים להעצמה אישית וכלים לעבודה עם קבוצות - המטרות הושגו במלואן. הקורס הזה הוא ח-ו-ו-י-ה ע-נ-ק-י-ת. למידה, שינוי, מתן כלים לחיים טובים יותר."

תרצה כרמי - קנסיולוגית