image graduates irit-godel"הקורס המשמעותי בחיי"

"זהו הקורס המשמעותי ביותר שעשיתי בימי חיי – העוצמה הרבה שהוא העניק לי ולמשתתפים בו. אינני יודעת אם יש מתנה גדולה מזו!!!!! אני גאה שלקחתי חלק בקורס הזה. הלוואי וגם אחרים יוכלו לבוא , ליהנות ולהתעצם כמוני."

אירית גודל