image graduates alex1"כלים מאוד יישומיים"

"הדברים החשובים שרציתי והשגתי במידה רבה מאוד בקורס הם: יותר פתיחות, הבנה טובה יותר את האדם וכלים לשיפורים אישיים והעצמה אישית.הקורס מבטא עבורי את התפיסה הרחבה ביותר של "הכל אפשרי והרשות נתונה". זהו קורס חווייתי, עוצמתי ומעניק כלים מאוד יישומיים מאוד נהניתי, ולמרות "הלחץ" לכאורה שהקורס יוצר על לוח הזמנים שלי , צר לי שהוא עומד להסתיים , הייתי שמח שימשיך עוד ועוד ו..."

אלכס שחם - בעל משרד ראיית חשבון